Drukuj
W Czyżowicach
Odsłony: 3210

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w dniu 3 września br. (poniedziałek) autobusy PKS będą kursować jak w dni wolne od nauki szkolnej. W celu umożliwienia dojazdu uczniów na inaugurację roku szkolnego, po uzgodnieniu z gminnymi i powiatowymi placówkami oświatowymi, wprowadzone zostaną jednak tego dnia dodatkowe kursy.

Linia 31

Linia 32

Linia 33

Linia 35

Linia 36

Linia 38

https://www.powiatwodzislawski.pl/wazna-informacja-na-temat-kursowania-powiatowej-komunikacji-3-wrzesnia.html