Radni Gminy Gorzyce: Daniel Kurasz, Izabela Borecka i Magdalena Sieńko zapraszają wszystkie osoby z Sołectwa Czyżowice mające uwagi do projektu uchwał:
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ( https://bip.gorzyce.pl/downlo…/projekt-uchwaly,1855.pdf/view )
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce (https://bip.gorzyce.pl/downlo…/projekt-uchwaly,1853.pdf/view)
na dyżur w dniu 19.06.2020r (Piątek) w godz. 17.00 - 18.00 w sali OSP Czyżowice.
(Pamiętajmy o zachowaniu reżimu sanitarnego)