Gmina Godów realizuje projekt „Artyści lokalni naszą wizytówką” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu na stronie internetowej www.godow.pl zostanie opracowana zakładka „Nasi lokalni twórcy”, w której zostaną umieszczone informacje na temat artystów i dokumentacja fotograficzna prac artystów, którzy brali udział w projekcie „Kreator” oraz innych twórców z terenu LGD „Morawskie Wrota”, którzy wyrażą taką wolę. Zakładka ta będzie stale aktualizowana.

>W związku z powyższym osoby, które nie brały udziału w projekcie „Kreator”, a są zainteresowane umieszczeniem informacji na temat ich twórczości w powyższej zakładce, prosi się o kontakt z Urzędem Gminy Godów, tel. 32 47 65 065 wew. 33 lub 39.

 


Link: http://www.godow.pl/index.php/aktualnosci/2145-artysci-lokalni-nasza-wizytowka