Drukuj
SAL "Perspektywa"
Odsłony: 6140
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej PERSPEKTYWA.
Siedzibą Stowarzyszenia są Czyżowice. Celem Stowarzyszenia jest:
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej

PERSPEKTYWA

Siedzibą Stowarzyszenia są Czyżowice


Celem Stowarzyszenia jest:

- aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,

- budowanie świadomości obywatelskiej,

- wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego,

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego,

- promowanie Sołectwa Czyżowice, dokumentowanie jego historii i osiągnięć,

- pozyskiwanie środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.Stowarzyszenie tworzą:

członkowie zwyczajni.

członkowie wspierający.


Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały podjętej zgodnie z zasadami reprezentacji zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub materialną.
Jeżeli rozwój Czyżowic i naszego Regionu jest dla Ciebie ważny, identyfikujesz się z celami SAL Perspektywa, lubisz działać lokalnie zostań członkiem Naszego Stowarzyszenia

Jeżeli masz pomysł na rzecz rozwoju lub promujący Czyżowice i nasz Region, my pomożemy go Tobie zrealizować

Bądź aktywny - weź udział w projektach organizowanych przez SAL Perspektywa w Czyżowicach

Prezes SAL Perspektywa

Iwona Boniakowska
Adres: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Perspektywa w Czyżowicach

44-352 Czyżowice, ul. Strażacka (Wiejski Dom Kultury)

tel. kontaktowy: 032-4513-288

KRS: 0000288306 NIP 647 24 54 875 REGON 240785357