OKW 3

Czyżowice

OKW 4

Czyżowice

Czyżowice

ogółem

%
Andrzej Duda 426 426 852 54%
Bronisław Komorowski 343 372 715 46%
głosow razem 769 798 1567  

 

Frekfencja

  l. uprawnionych l. wydanych kart %
OKW4 1379 805 58%
OKW 3 1337 790 59%
RAZEM 2716 1595 59%