Przedstawiamy wyniki głosowania w okręgach wyborczych w Czyżowicach:
Zobacz protokoły obwodowych komisji wyborczych
- Wiejski Dom Kultury, ul. Strażacka 8a, Czyżowice
- Remiza Strażacka, ul. Strażacka 7a, Czyżowice