1. Organizatorami Korowodu przebierańców są WDK Czyżowice oraz SAL Perspektywa 

2. W korowodzie może wziąć udział każdy chętny, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Grupy do udziału w konkursie mogą być zgłoszony zarówno przez osoby fizyczne, mieszkańców poszczególnych ulic czy dzielnic przedsiębiorców jak i inne organizacje. 

3. W ramach korowodu przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze przebranie (scenkę rodzajową) 

4. Udział w konkursie wymaga dokonania zgłoszenia w komisji startowej z podaniem nazwy (tematu) przebrania (scenki rodzajowej) na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia można dokonywać w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach do dnia 16 maja 2010 r. do godz. 15.00. 

5. Uczestnicy Konkursu są obowiązani do udziału korowodzie na trasie wyznaczonej przez organizatorów oraz do posiadania w widocznym miejscu numeru startowego przyznanego przez organizatorów. 

6. Wymarsz korowodu nastąpi w dniu 16.05.2010r. o godzinie 15.30 spod kościoła w Czyżowicach. Zakończenie korowodu na terenie WDK Czyżowice 

7. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez kilkuosobowe jury. Jury będzie dokonywać oceny z uwzględnieniem pomysłowości i fantazji wykonania ubioru, doboru akcesoriów oraz sposobu prezentacji w trakcie korowodu. Członkowie Jury mogą dokonywać oceny na całej trasie przemarszu korowodu. 

8. Punktacja: Każdy sędzia przyznaje uczestnikom od 1 do 10 punktów. Do klasyfikacji zapisuje się sumę punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników zwycięzca zostanie wyłoniony w wewnętrznym głosowaniu Jury. Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne. 

9. Nagrody. Organizatorzy przewidują nagrody dla zdobywców pierwszych 3 miejsc oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w tym samym dniu. 

10. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do nieudzielenia zgody do uczestnictwa w korowodzie