Rada Solecka

Na zebraniu wiejskim w dniu 6 lutego 2015 został wybrany nowy skład Rady Sołeckiej:

Marian Jureczka sołtys
Piotr Jurczyk
Urszula Pochopień
Wacław Koczy
Henryk Filipowicz
Stanisław Paloc
Zbigniew Mucha
Magdalena Paloc
Jerzy Rebeś
Józef Fiołka

Liczba obecnych na zebraniu: 96

Minął kolejny, pracowity w sołectwie Czyżowice rok 2013.

Był to rok trudny dla realizacji inwestycji. Zgłaszane potrzeby są bardzo duże a możliwości niestety niewystarczające.

Na terenie naszego sołectwa realizowane były równoległe zadania finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego, budżetu gminy Gorzyce oraz funduszu sołeckiego.

Do najbardziej liczących się prac zaliczyć można:

Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Czyżowice odbyło się w dniu 1.02.2010 r w sali Wiejskiego Domu Kultury. Poza licznie zgromadzonymi mieszkańcami w Zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: m.i.n. Wójt Gminy Gorzyce - Piotr Oślizło, Przewodniczący Rady Gminy - Czesław Zychma, Senator RP- Antoni Motyczka, Ks. Proboszcz Jerzy Dudek. V-ce Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu - Wiesław Blutko, Radny - Jerzy Rebeś.

Na zebraniu wiejskim w dniu 14 lutego 2011 został wybrany nowy skład Rady Sołeckiej:

 

 

I Zadanie priorytetowe

– kontynuacja rozbudowy miejscowego gimnazjum, zgodnie z opracowanym projektem.

II. DROGI I PLACE GMINNE

1.Wykonanie remontu odcinka ul. Dworcowej od tzw. „krajówki” (czyli od Kraskowca ) do pos. P. Młyńczyk obejmującego wykonanie kanalizacji burzowej, okrawężnikowanie i asfaltowanie nawierzchni.