Marian Jureczka – Sołtys, Radny tel. 32 4513 264
Wacław Koczy
Stanislaw Paloc
Grzegorz Student
- Radny Gminy
Piotr Jurczyk
Urszula Pochopień
Cecylia Czok
Henryk Filipowicz
Jan Worek
- Radny Gminy
Tomasz Hartman
Jerzy Rebeś -
Radny Gminy