b_400_400_16777215_00_images_stories_blues_2011_004.jpgW miniony poniedziałek, 14 listopada br. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach odbyło się podsumowanie III Cyberkonkursu Antyuzależnieniowego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: "Zerwij uzależnienia nić - zacznij normalnie żyć".
Organizatorem konkursu jest Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Gorzycach. By wziąć w nim udział należy przygotować spot, którego wiodącym tematem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień. Film można nagrać wszelkimi dostępnymi rejestratorami. Spośród nadesłanych filmów na tegoroczną edycję jury w składzie: Bibianna Dawid - dyrektor WDK w Czyżowicach, Hanna Władarz - instruktor plastyki WDK w Czyżowicach, Ewelina Płaczek - kierownik Świetlicy Wiejskiej w Rogowie postanowili nagrodzić następujące prace:
I miejsce w kategorii szkół podstawowych przyznano Martynie Bugli i Patrycji Juzek z klasy Va Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Gorzycach
I miejsce w kategorii gimnazja przyznano Maksymilianowi Dominowi - uczniowi klasy I Gimnazjum w Rogowie
II miejsce w kategorii gimnazja przyznano Judycie Bielaczek i Bartoszowi Bielaczek z klasy III Gimnazjum w Rogowie
III miejsce w kategorii gimnazja przyznano Michałowi Fibicowi, Mateuszowi Glencowi, Jarosławowi Graczykowi, Łukaszowi Kubicy z klasy II Gimnazjum w Rogowie.
Laureaci otrzymali bony towarowe do zrealizowania w sklepie komputerowym. Wręczenia nagród dokonali: Maria Władarz - sekretarz Gminy Gorzyce, Marian Jureczka - radny Gminy Gorzyce oraz Damian Klimanek - członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Spotkanie uświetnił spektakl o tematyce profilaktycznej w wykonaniu zespołu uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie pod kierunkiem nauczycielki Justyny Stokłosy, który nosi tytuł "Zaczarowane jabłuszko". Spektakl został wyróżniony III miejscem podczas tegorocznego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Rybniku-Boguszowicach. Po spektaklu wyświetlono prezentację pt. "Żyj zdrowo - bądź sobą" przygotowaną przez pedagog rogowskiej szkoły - Alinę Tekieli-Łuska.
Podczas spotkania Karolina Syty z Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach przedstawiła i zachęciła obecną na spotkaniu młodzież do przystąpienia do programu "Młodzież w Działaniu", którego nowa edycja niebawem się rozpocznie.
Na koniec zaprezentowano zebranym nagrodzone filmy w tegorocznej edycji Cyberkonkursu.
W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce.
Organizację wsparła finansowo Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Gorzycach.