b_261_137_16777215_0_0_images_stories_osp_czyzowice.jpgZAGŁOSUJ NA PORTALU

http://www.nowiny.pl/73312-zwycieski-florian-powiatu-wodzislawskiego.html

Konkurs ma na celu wyłonienie, w głosowaniu internetowym, najlepszego druha OSP w powiecie wodzisławskim, który podczas swojej służby wykazał się konkretnymi i skutecznymi działaniami. Ponadto celem konkursu jest promowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Organizatorami konkursu są Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek, Tadeusz Skatuła starosta powiatu wodzisławskiego. Współorganizatorem jest Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu wodzisławskiego.

 

Czas trwania konkursu:

  • 28 kwietnia - 31 maja 2011 r. głosowanie na portalu www.nowiny.pl,
  • czerwiec - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyjazd do Sejmu.


    Fundatorem nagród jest ORGANIZATOR. Dla trzech kandydatów, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów - wyjazd do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego oraz Brukseli, Leuven i Brugii. Wyjazd odbędzie się wiosną 2012 roku na zaproszenie Posła do Parlamentu europejskiego Jerzego Buzka

 

 

NASZ KANDYDAT

Grzegorz Student

OSP Czyżowice

W straży pożarnej od 1980 r jako członek drużyny młodzieżowej. Od 2001 roku Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach (do nadal), Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach (do nadal) oraz Członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Uczestnik gaszenia pożarów lasów w Olkuszu, Miasteczku Śląskim oraz Kuźni Raciborskiej. Brał udział w akcji powodziowej 1997 r. na terenie powiatu Wodzisławskiego (odznaczony medalem za zwalczanie powodzi - 1997. Pozostałe odznaczenia to: Strażak Wzorowy, Brązowy Medal za zasługi dla poż; Srebrny Medal za zasługi dla poż, Złoty Medal za zasługi dla poż; Odznaka Zasłużony dla ochrony p.poż. Powiatu Wodzisławskiego - 2010 r.