b_400_400_16777215_00_images_stories_SALPerspektywa_wesoleczyzowice.jpg

Regulamin Korowodu Przebierańców 1. Organizatorami Korowodu przebierańców są WDK Czyżowice oraz SAL Perspektywa

 2. W korowodzie może wziąć udział każdy chętny, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Grupy do udziału w konkursie mogą być zgłoszony zarówno przez osoby fizyczne,mieszkańców poszczególnych ulic czy dzielnic przedsiębiorców jak i inne organizacje.

 3. W ramach korowodu przeprowadzony zostanie konkurs na najlepsze przebranie (scenkę rodzajową)

 4. Udział w konkursie wymaga dokonania zgłoszenia w komisji startowej z podaniem nazwy (tematu) przebrania (scenki rodzajowej) na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia można dokonywać w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach do dnia 24 maja 2009 r. godz 14.30.

 5. Uczestnicy Konkursu są obowiązani do udziału korowodzie na trasie wyznaczonej przez organizatorów oraz do posiadania w widocznym miejscu numeru startowego przyznanego przez organizatorów.

 6. Wymarsz korowodu nastąpi w dniu 24.05.2009r. o godzinie 15.00 spod kościoła w Czyżowicach. Zakończenie korowodu na terenie WDK Czyżowice

 7. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez kilkuosobowe jury. Jury będzie dokonywać oceny z uwzględnieniem pomysłowości i fantazji wykonania ubioru, doboru akcesoriów oraz sposobu prezentacji w trakcie korowodu. Członkowie Jury mogą dokonywać oceny na całej trasie przemarszu korowodu.

 8. Punktacja: Każdy sędzia przyznaje uczestnikom od 1 do 10 punktów. Do klasyfikacji zapisuje się sumę punktów przyznanych przez wszystkich sędziów. Decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne.

 9. Nagrody. Organizatorzy przewidują nagrody dla zdobywców pierwszych 3 miejsc oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych

 10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w tym samym dniu

 11. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mają prawo do nieudzielenia zgody do uczestnictwa w korowodzie